Z przykrością przyjęliśmy informację, że nasz podopieczny Pan Adam zmarł.

Łączymy się w bólu i cierpieniu z rodziną i najbliższymi…

Facebook
Instagram