DOKUMENTY

Statut Fundacji Moc Pomocy

Porozumienie pomiędzy fundacją, a beneficjentem

Wydrukuj, wypełnij i prześlij na nasz adres

Regulamin subkonta

Zapoznaj się i wypełniony dokument prześlij do nas

Dyspozycja wypłaty środków z konta

Wypełnij ten dokument i prześlij do nas wraz z oryginałem rachunku – jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów na swój rachunek bankowy lub jeżeli chcesz żebyśmy przelali środki z konta Fundacji bezpośrednio na rachunek firmy wskazanej w rachunku (np. kliniki rehabilitacyjnej, sklepu ortopedycznego, firmy protetycznej)

Ewidencja przejazdów

Wypełnij ten dokument – jeżeli chciałbyś zwrotu środków wydatkowanych na przejazdy związane z Twoim stanem zdrowia.

Protokół przeliczenia pieniędzy zebranych podczas zbiórki publicznej

Wypełnij ten dokument – jeżeli prowadziłeś/-aś zbiórkę pieniędzy podczas zbiórki publicznej zgłoszonej przez Fundację Moc Pomocy.

Regulamin korzystania z pomocy psychologicznej

Jeżeli jesteś już podopiecznym naszej fundacji i potrzebujesz wsparcia psychologa, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z pomocy psychologicznej, a następnie poproś o takie wsparcie poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając maila na adres biuro@fundacjamocpomocy.pl

Instrukcja jak uzyskać zwrot lub zapłatę ze środków zgromadzonych na subkoncie

Jeżeli jesteś już podopiecznym naszej fundacji i korzystasz ze środków, które są zgromadzone na koncie fundacji z pewnością przyda Ci się ta instrukcja. Mamy nadzieję, że dzięki niej z łatwością rozliczysz faktury i rachunki. 

Klauzula informacyjna dla użytkowników infolinii

Regulamin korzystania z infolinii Fundacji Moc Pomocy

Sprawozdanie finansowe Fundacji Moc Pomocy za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Fundacji Moc Pomocy za rok 2020

Facebook
Instagram