DOKUMENTY

Statut Fundacji Moc Pomocy

Porozumienie pomiędzy fundacją, a beneficjentem

Wydrukuj, wypełnij i prześlij na nasz adres

Regulamin subkonta

Zapoznaj się i wypełniony dokument prześlij do nas

Dyspozycja wypłaty środków z konta

Wypełnij ten dokument i prześlij do nas wraz z oryginałem rachunku – jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów na swój rachunek bankowy

Dyspozycja przelewu środków z konta

Wypełnij ten dokument i prześlij do nas wraz z oryginałem rachunku – jeżeli chcesz żebyśmy przelali środki z konta Fundacji bezpośrednio na rachunek firmy wskazanej w rachunku (np. kliniki rehabilitacyjnej, sklepu ortopedycznego, firmy protetycznej)

Facebook
Instagram