FUNDACJA

Fundacja Moc Pomocy jest ogólnopolską fundacją z siedzibą we Wrocławiu, która powstała w lutym 2019 roku z inicjatywy Rafała Mikołajczyka i Bartosza Kaczmarka. Pracują ze sobą już od wielu lat i mają wspólną misję, by aktywizować osoby z niepełnosprawnościami. Ich wspólnym marzeniem było założenie całkowicie niezależnej organizacji, która będzie niosła bezinteresowną pomoc dla osób po urazach lub ciężkiej chorobie niezależnie od przyczyny niepełnosprawności.

Celami Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pomocy społecznej, działalności charytatywnej i prospołecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji i wspierania wolontariatu, prowadzeniu działalności szkoleniowej i doradczej.

Poznaj naszą misję
Codziennie ktoś ulega wypadkowi i staje się osobą niepełnosprawną. Potrzebuje wsparcia, pomocy w zapewnieniu rehabilitacji, zorganizowaniu środków finansowych, odpowiedniego sprzętu, pomocy prawnej, aby odnaleźć się w nowej i trudnej sytuacji.
Naszą misją jest kompleksowa pomoc osobom po wypadkach i poważnych zachorowaniach. Uświadomienie ludziom ich możliwości i potencjału pomimo niepełnosprawności jest głównym zadaniem Fundacji.

Poznaj nasze projekty
Fundacja prowadzi jednocześnie kilka istotnych społecznie projektów związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnościami:’

Fundacja Moc Pomocy wyzwala mnóstwo pozytywnej energii i determinacji do zmiany swojego życia. Fundacja pomaga, aktywizuje i łączy ludzi.

Chciałbyś wesprzeć nasze działania? Możesz to zrobić w każdym momencie przekazując darowiznę na cele statutowe:

Fundacja Moc Pomocy

16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 

Przelewy z zagranicy:

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

IBAN: PL 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765

 

Facebook
Instagram