PODOPIECZNI

Misja

Nigdy nie zrozumiemy tego, że zdrowie lub życie człowieka mogą zależeć jedynie od zasobności portfela. To właśnie tym najbardziej potrzebującym poszkodowanym przez los staramy się zmienić rzeczywistość i pokazać, że inne życie jest możliwe.

Pomagamy osobom po ciężkich wypadkach i nagłych zachorowaniach wrócić do sprawności. Dzięki intensywnej rehabilitacji i wsparciu osób doświadczonych, osoby z niepełnosprawnościami rozpoczynają nowy, aktywny rozdział w swoim życiu. Wspieramy również w rozpoczęciu  drogi sportowej.

Wierzymy, że im wcześniej udzielimy wsparcia tym szybciej nasi podopieczni staną się samodzielni.

PODOPIECZNI

Naszym beneficjentom oferujemy różnorodne formy pomocy. Mają możliwość otwarcia subkonta i gromadzenia środków z darowizn celowych.

Tworzymy zbiórki internetowe, które w obecnym „świecie internetu” umożliwiają zgromadzenie najszybciej potrzebnej kwoty na rehabilitację czy zakup niezbędnego sprzętu.

W społeczności lokalnej organizujemy przy zaangażowaniu rodziny i znajomych wydarzenia charytatywne, które realnie wzmacniają przekaz o tym, że podopieczny potrzebuje wsparcia.

 

Facebook
Instagram