19 kwietnia 2021 Renia trafiła do szpitala z powodu pękniętego tętniaka. Nastąpił wylew podpajęczynówkowy i odbyła się szybka operacja ratująca życie.W 8 dobie po operacji dochodzi do skurczu naczyniowego w mózgu co powoduje ogniska udaru w płacie czołowym, skroniowym i ciemieniowym. Konsekwencje są drastyczne: śpiączka mózgowa, bardzo duża splastyka i wzmożone napięcie mięśniowe. Po zakończonym leczeniu szpitalnym pod  koniec czerwca Renia została przewieziona do specjalistycznego ośrodka i objęta programem leczenia pacjentów w śpiączce „ Budzik dla dorosłych”. Rehabilitacja:   indywidualna fizjoterapia, dysfagia, C-eye, LUNA oraz całodobowa opieka pielęgniarska. Jesteśmy po pierwszych 4 miesiącach leczenia, Renia wizualnie powoli wraca do swojego wyglądu. Zdjęcie, które widać wydawało by się może, że leży tam osoba zdrowa, niestety tak nie jest.  Z Renią nadal nie ma  kontaktu słowno-logicznego, pozostaje kontakt wzrokowy. Renia została spionizowana do pozycji siedzącej, pokarm oraz napoje są podawane doustnie, nie ma problemu z gryzieniem i połykaniem.  Ze wstępnej opinii psychologa wynika, że Renię zaczął interesować świat, który nas otacza i wydaje się, że zaczyna rozumieć bardzo proste pytania np.: chcesz pić, był obiad, itp. Lekarze wstępnie opiniują, że  u mojej żony zaczął się proces wychodzenia ze śpiączki, ale będzie to jeszcze cały czas obserwowane. Jest to proces bardzo długi i powolny, który wymaga dużego wysiłku i zaangażowania ze strony wszystkich specjalistów oraz cierpliwości mojej i naszej rodziny. U Reni jest bardzo duża splastyka kończyn górnych i dolnych oraz wzmożone napięcie mięśniowe. W wyniku czego została objęta specjalną fizjoterapią, masażami oraz zostały włączone specjale leki farmaceutyczne. Pomimo prowadzonych ćwiczeń i podawanych leków napięcie mięśniowe u Reni utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu terapii botulinowej, która w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona. Terapia pozwoli na dalszą pionizację do pozycji stojącej.

Renia jako jedna z kilkunastu pacjentów została objęta projektem badawczym Zespołu dr. hab.  Marka Bidnera z Instytutu Psychologii UJ. W ramach programu w sierpniu zostało wykonanie serii standardowych badań klinicznych, aby dokładnie określić stan świadomości na poziomie poznawczo-behawioralnym za pomocą skali wychodzenia ze śpiączki ( CRS-R ). – Wyniki uzyskane w trakcie pięciu pomiarów wskazują na diagnozę stanu minimalnej świadomości minus (MCS-).

W listopadzie zostanie przeprowadzone ponowne badanie CRS-R oraz dodatkowe badania:

– pomiar EEG podczas stymulacji bodźcami słuchowymi oraz pomiar aktywności spontanicznej mózgu

– badanie przesiewowe słuchu.

Leczenie będzie trwało rok. Ja, synek Alan, nasza rodzina i znajomi wierzymy, że w tym czasie Renia wróci do pełnej świadomości co pozwoli na kontynuowanie leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, które będzie trwało jeszcze przez wiele miesięcy oraz będzie wymagało dużych nakładów finansowych,  ale jednocześnie pozwoli to na  powrót  do pełnej sprawności Reni.

WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA RACHUNEK FUNDACJI MOC POMOCY 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 Z DOPISKIEM Renata Szymańska
Facebook
Instagram